Allvarlig svimning, hjärtrelaterad svimning

Det viktigaste när man diskuterar svimning är att förstå om svimningen är ett symtom på sjukdom. Denna hemsida behandlar i första hand behandling av vanlig reflexsvimning, en benägenhet som har god prognos. Det viktigaste är dock alltid att utesluta att svimningen beror på någon hjärtrelaterad orsak som kan vara farlig men i princip alltid är behandlingsbar.

REGEL NUMMER ETT:

Svimning som kommer i samband med bröstsmärta, andfåddhet, hjärtklappning eller vid ansträngning skall alltid utredas.

Orsak,mekanism och behandling av hjärtrelaterad svimning:

1.Hjärtinfarkt. Åderförkalkning i hjärtats kärl spricker och leder till plötsligt stopp i blodflödet och en del av hjärtat drabbas av akut syrebrist. Mycket farligt och hjärtinfarkten kan orsaka farlig rytmrubbning. Hjärtinfarkt kan orsaka ventrikelflimmer, den farligaste rytmrubbningen som innebär att hjärtat inte pumpar blodet och kräver ofta defibrillering för att hjärtat skall kugga över i rytm som ger bärande blodtryck. Hjärtinfarktvården i Sverige är fantastisk!

2.Lungembol
i=propp i lungan. En blodprop, ofta från benet lossnar och fastnar i lungan och leder till nedsatt blodtryck och svimning och andfåddhet. Diagnostiseras med röntgenmetoder som skiktröntgen. Behandlas med blodförtunnande, ibland propplösande.

3.Aortastenos. Hjärtklaffarna till stora kroppspulsådern har blivit så förkalkade att hjärtat får jobba hårt för att hålla uppe blodtrycket. Plötsligt blodtrycksfall kan inträffa och leder till svimning. Diagnosen ställs med stetoskop och bekräftas med ultraljudsundersökning av hjärtat

4.Hypertrof kardiomyopati. Medfödd benägenhet att hjärtväggar växer för mycket och blir mer än dubbelt så tjocka som de skall vara. Diagnosticeras med ultraljud av hjärtat.

5.Jonkanalrubbningar som LQTS,Brugada syndrom med flera. Ovanliga medfödda störningar av hjärtats elektriska impulser som leder till risk för farlig rytmrubbning. Ovanliga men ses tydligt på EKG.

ALLA DESSA DIAGNOSER GER TYDLIGA EKG-FÖRÄNDRINGAR. EKG ÄR DEN VIKTIGASTE UNDERSÖKNINGEN AV PATIENT SOM DRABBATS AV SVIMNING. ALLA DESSA HJÄRTRELATERADE SVIMNINGAR SKILJER SIG HELT IFRÅN REFLEXSVIMNINGEN OCH VANLIGEN FÖRSTÅR BÅDE LÄKARE OCH PATIENT ATT SKILJA PÅ DESSA TILLSTÅND.