Om & Kontakt

photoHej!

Vi jobbar på att starta ett forum så att alla frågor om svimning kan belysas.

Vill du fråga något eller har du synpunkter på sidan?

Svimningsskolan har gmail: svimningsskolan@gmail.com

Frågor om svimning besvaras av Leg.Läkare Sten Östenson