Behandling

All behandling bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Behandlingen av vanlig svimning bygger på två viktiga grundstenar: Information och benkorsning. Pacemaker och medicin existerar som ett tredje behandlingsalternativ för enstaka patienter.

Information

Det är utifrån logik och erfarenhet, men ännu inte så mycket utifrån vetenskap, allmänt accepterat att den viktigaste behandlingen av svimning är att förklara vad som har hänt, varför det hände och att det är ett godartat tillstånd.

Benkorsningsmetoden

Den enda behandling som har bevisats hjälpa i studier är benkorsningsmetoden. Personer som lättare drabbas av svimningsproblem kan lära sig motverka svimning genom att spänna musklerna i benen, magen och stjärten. Därigenom höjs blodtrycket och på så sätt motverkas eller åtminstone fördröjs svimningen.

Pacemakerbehandling och mediciner

Det finns enstaka patienter som kan ha nytta av mediciner eller pacemaker som behandling mot svimning.

Kunskapen kommer från vetenskapliga arbeten där forskare granskat och undersökt svimningspatienter och behandlingsmetoder mot svimning.