Vad är svimning för något?

Svimning definieras som medvetandeförlust på grund av övergående otillräckligt blodflöde till hjärnan.

Den vanliga svimningen kallas REFLEXSVIMNING eller på läkarspråk VASOVAGAL SYNKOPE.

Vad är inte svimning?

Svimning är en form av övergående medvetslöshet. Det är alltså inte svimning när en person är medvetslös utan att kvickna till, som vid förgiftning eller när en diabetiker drabbas av sänkt medvetande vid lågt blodsocker av insulininjektion. Det är inte svimning när någon slår i huvudet och förlorar medvetandet. Det är inte heller svimning att få ett epilepsianfall, för då har man normal blodförsörjning men hjärnan fungerar inte som den skall neurofysiologiskt.

Olika orsaker till svimning

Vanlig svimning som beror på en reflex kan lite förenklat förklaras som en skyddsreflex. Denna reflex sker när hjärnan registrerar fallande blodtryck trots stigande puls, d.v.s. trots att hjärtat kämpar på förmås inte tillräckligt med blod att pumpas upp till hjärnan. För att skydda hjärnan från det låga blodtrycket sker ett snabbt puls- och blodtrycksfall som leder till att man svimmar och därmed hamnar i liggande läge så att hjärnan återfår sin blodförsörjning. Det här sker klassiskt när en person har stressat, hoppat över mat och dryck och står i ett varmt rum, t.ex. som när man står i en lång kö i en affär eller när man försovit sig och skyndat sig till ett luciatåg.

Lika klassiskt är att svimningsreflexen utlöses i samband med påverkan på puls och blodtryck i samband med smärta och/eller oro som vid blodprovstagning på lasarettet. Olika smärtimpulser från magen är vanliga utlösande orsaker och svimning vid toalettbesök är välkänt.

Klassiska svimningar är således mer en fråga om benägenhet och inget farligt, förutom att man kan slå sig om man inte hinner sätta sig eller lägga sig.

När är svimning farligt?

Det här är viktigt för ibland är svimningen inte en reflex utan beror på att hjärtat går för fort eller för långsamt eller har drabbats av sjukdom eller någon rubbning. Då är det inte någon reflex utan något som behöver behandlas på lasarett. LÄS MER UNDER FLIKEN

HJÄRTORSAKAD SVIMNING (kommer inom kort)