Vem får gå i svimningsskola?

Alla som har besvär av svimning behöver få adekvat behandling. Adekvat behandling för svimning är information om diagnosen och demonstration av benkorsningsmetoden för att höja blodtrycket. Adekvat behandling för besvärande svimning innebär både allmän och individanpassad information med riktade praktiska råd inbegripande benkorsningsmetoden. Det är den behandlingen som lärs ut på Svimningsskolan.

Så vem får gå i Svimningsskolan?

Patienter som drabbats av besvärlig svimning och utretts med TILT-test där diagnosen vasovagal synkope bekräftats och är i behov av kompletterande behandling kan remitteras av läkare till svimningsskolan.

Definitioner

PATIENT – Människa som frivilligt söker vård, i det här fallet för övergående medvetslöshet.

BESVÄRLIG SVIMNING – Svimning som lett till oro, kroppsskada eller skett vid upprepade tillfällen.

TILT-TEST – Ett standardiserat test där puls och blodtryck mäts vid varje hjärtslag med speciell apparatur i liggande och stående läge. Testet innebär att man står passivt upp till 45 min och därmed svimmar flertaler av de människor som har en svimningsproblematik av betydelse och svimningen dokumenteras.

VASOVAGAL SYNKOPE – Reflexsvimning, den vanligaste svimningsformen.

Var finns Svimningsskolan?

Svimningsskolan finns, tyvärr, bara i Kristianstad om man inte räknar de två tillfällen som varit utlokaliserade till Malmö.

De som deltar i svimningsskolan är från södra Sverige, företrädesvis Skåne. Vi har haft patienter från Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö, Ystad, Trelleborg, Hässleholm, Kristianstad, Karlshamn, Karlskrona och Växjö men mest från Malmö och Kristianstad.