Vetenskap

Den bästa svenska artikel som finns är nog ABC om svimning som finns i Läkartidningen,man kan gå in på lakartiningen.se och leta upp den i arkivet;

  • Jemtrén A, Frykman V. ABC om Synkope (serie Medicinens ABC) Läkartidningen 2006 Nr 39 sid 2871-5

Detta är en utmärkt översiktsartikel som behandlar modern utredning och behandling av svimning

 

 

  • Guidelines for the diagnosis and management of Syncope (version 2009) .European Heart Journal 2009;30:2631-71

 

Den viktigaste vetenskapliga artikeln om svimning är den övergripande sammanfattningen av aktuella riktlinjer för definition, utredning och behandling av svimning.Detta är ”golden standard” för all seriös verksamhet som hanterar ämnet svimning. Om det tex står något på dessa sidor om svimningsskolan som inte stämmer med de internationella riktlinjerna så skall det genast rättas till. Målsättningen är att fullständigt följa de riktlinjer som gäller. Riktlinjerna är omfattande, på engelska och kräver i princip läkarutbildning för full förståelse men där finns en hel del övergripande information och bilder som kan vara bra för vem som helst som är intresserad.

 

  • Brignole et al. A new management of syncope: a prospective systematic guidelinesbased evaluation of patients referred urgently to general hospitals. European Heart Fournal 2006;27:76-82

En mycket bra artikel som tydligt sammanfattar dels vad de vanligaste förklaringen till vad svimning är och dels hur modern utredning av svimning går till.

  • Romme JJ, Reitsma JB, Go-Schön IK, Harms MPM, Ruiter JK, Liutse JSK, et al. Prospective evaluation of non-farmacological treatment in vasovagal syncope.Europace.2010;12:567-73

En favoritartikel. Det här är nog den artikel som bäst beskriver en behandlingsmodell i stil med svimningsskolan. Precis som svimningsskolan så är denna metod inte värderad med bästa vetenskapliga metod. Förklaringen till detta är enkel. En vetenskapligt korrekt artikel baseras på att en patientgrupp får enkel eller ingen behandling och denna grupp jämförs med en grupp som får behandling. Det säger sig själv att man kan inte ge en patient som drabbats av svimning ingen behandling alls. Det är förklaringen till att denna utmärkta artikel inte innehåller någon kontrollgrupp men resultatet är mycket bra. Man kan behandla svimning med praktiska råd.